Python – програм за обраду оцена ученика

„““
SASTAVITI PROGRAM SA LISTOM ZA UNOS N OCENA U LISTU I
IZRAČUNAVANJE I ISPIS PROSEKA, KOJI USPEH JE OSTVAREN,
KOLIKO IMA PETICA, KOLIKO OCENA NEDOSTAJE ZA ODLIČAN USPEH,
I BRISANJE 3 NAJMANJE OCENE IZ LISTE
„““

n = int(input(„Koliko ocena unosite : „))
ocene = []
ocene2 = []

for i in range(n):
ocena = int(input(„Unesite ocenu : „))
ocene.append(ocena)

a) prosek ocena

prosek = sum(ocene)/len(ocene)
print(„Prosek ocena je : „,prosek)

b) uspeh

if 1 in ocene:
print(„Nedovoljan uspeh“)
elif 2<=prosek<2.5:
print(„Dovoljan uspeh“)
elif 2.5<=prosek<3.5:
print(„Dobar uspeh“)
elif 3.5<=prosek<4.5:
print(„Vrlo dobar uspeh“)
else:
print(„Odlican uspeh“)

c) koliko ima petica

print(„Petica ima : „,ocene.count(5))

d) koliko ocena nedostaje za odlican uspeh

razlika = n*4.5-sum(ocene)
if razlika<=0:
print(“ Već smo odlični, ne nedostaje nam ocena“)
elif round(razlika)==razlika:
print(„Nedostaje „,razlika,“ ocene za odličan uspeh“)
else:
print(„Nedostaje „,round(razlika)+1,“ ocene za odličan uspeh“)

e) obrisati 3 najmanje ocene i ispisati listu

ocene.sort()
print(„Sortirane ocene : „)
print(ocene)

for i in range(2,len(ocene)):
ocene2.append(ocene[i])

print(„Spisak ocena bez 3 najmawe : „)
print(ocene2)

Посета ИТ одељења програмерској фирми Microsoft (MDCS)

У четвртак, 26.5.2022. ученици ИТ одељења четвртог разреда били су у стручној посети програмерској фирми Мајkрософт (MDCS – Microsoft Development Center Serbia) у пратњи професора (и одељењског старешине) Зорана Вуликића.

Активност „Дигитална експедиција: Откривање компанија“  реализована је у оквиру пројекта „Нова писменост“. Матуранти су били у могућности да виде како изгледа једна ИТ компанија која послује у Србији, које су могућности за рад, који су профили људи који раде у ИТ индустрији, да добију даља усмерења за школовање, као и да чују предавања представника компанија о неким од најновијих технологија и пројеката.

HTML / JavaScript – login ekran


<head>
<link rel="stylesheet" href="stil.css" />

<meta charset="utf-8"/>
<title>IT-News Login</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
function ispitaj() 
{ 
  const password="telekom";
  const username="telekom";
  var pass1 = document.mojaforma.P.value; 
  var user1 = document.mojaforma.U.value; 
  if (pass1 == password) 
  { 
    if (user1==username)
    { document.mojaforma.rezultat.value= "You are IN...";
     window.open("http://it-news.byethost7.com/?i=1");
    }
    else 
    {document.mojaforma.rezultat.value= "Username not valid"}  
  }  
  if (user1==username)
  {
    if (pass1!=password)
    {document.mojaforma.rezultat.value= "Password not valid"}
  }
  if (user1!=username)
  {
    if (pass1!=password)
    {
    {document.mojaforma.rezultat.value= "Usename and Password not valid"}
    }
  }
} 
</SCRIPT>
 </head>
 <body style="font-size:40; background-color:white ; text-align:center;"> 
 <p5>
	<img src="login.jpg" width="500" height="200" class="centerImage" alt="CH Logo" >
	<p style="text-align:center;">
	
	<FORM METHOD="post" NAME="mojaforma">
		username  
		<INPUT TYPE="text" NAME="U" SIZE=20 style="font-size : 40px;"> 
		<br><br>
		password 
		<INPUT TYPE="text" NAME="P" SIZE=20 style="font-size : 40px;">
		<br><br>
		<INPUT TYPE="button" VALUE="POTVRDI" NAME="rezultat" style="font-size : 40px;" onClick="ispitaj()">
	</p>
</p5>
	</form>	
 </body>
 </html>

Složenost izračunavanja – odsecanje

// SLOŽENOST ALGORITAMA – ODSECANJE – ODREĐIVANJE PROSTOG BROJA
#include <iostream>
#include <chrono>
using namespace std;
using namespace std::chrono;

bool prost(long long n) {
bool jeste=true;
if (n == 1) jeste=false;//return false;
for (long long i = 2; i*i <= n; i++)
if (n % i == 0)
{ cout<<“ > „<<i<<“ – „<<(int)n/i<<„, „;
jeste=false;//return false;
}
return jeste;
}

int main() {
long long n;
cout << „Unesite broj za koji ispitujete da li je prost : „;
cin >> n;
auto start = system_clock::now(); //pocetak
if (prost(n)){
cout<< „DA“;}
else
{cout<<„NE“;}
auto end = system_clock::now(); //kraj
cout << endl << “ Trajanje programa je : „<<endl;
auto trajanje = (end-start).count();
cout << trajanje << “ “ <<trajanje/1000000<< “ msec, „<<(float)trajanje/1000000000<<“ sec „<<endl;
return 0;
}

Pismeni 3-7

Први писмени задатак      17.11.2020.

 1. Саставити програм који ће на основу унетих података са тастатуре формирати датотеку о државама „drzave.txt“ :

Назив, површина, број становника, БДП, број студената

(нпр.  Србија  88499  9024000  107  241968)

*БДП се уноси у милијардама долара

2. Саставити програм који ће учитати податке из датотеке „drzave.txt“ и формирати нову датотеку „drzave2.txt“ тако што ће додати податке о густини насељености (повр/бр ст), БДП по становнику (БДП/бр ст) и %броја студената у односу на бр.стан.

(Назив, површина, број становника, БДП, број студената ГУСТИНА, БДП ПО СТАН, % СТУДЕНАТА)

 • 3. Саставити програм који ће учитати податке из датотеке „drzave2.txt“ и формирати датотеку „statistika.txt“ са следећим подацима :
 • Просечан број становника у унетим државама
 • Држава са највећим БДП-ом и колики је
 • Укупан број студената
 • Која држава има најмању густину насељености и колико
 • Сортирана табела свих држава по % броју становника (редни број, држава, број становника)
 • Одредити која цифра се најчешће појављује у датотеци 2
 • Одредити колико укупно свих знакова има у датотеци 2